FIDELIO, s. r. o.

sídlo společnosti: Mirotická 4, 14200 Praha 4,

IČO 26387379, DIČ CZ26387379, plátce DPH

Společnost je zapsána: ve složce C 116746 vedená u Městského soudu v Praze

 


STRUČNĚ Z HISTORIE

Koncertní a umělecká agentura Fidelio, s. r. o. resp. její předchůdce, Obč. sdružení FIDELIO bylo založeno již v roce 2001 a působíme v současné době zejména v oblasti Jižních Čech (specializujeme se na Český Krumlov), v Praze, v Plzni a dalších městech. Za 16let (2002-2017), po kterou sdružení a navazující subjekty na trhu působí, jsme uspořádali více než 500 koncertů v mnoha městech České Republiky. Naše koncerty vyposlechlo více než 42 000 posluchačů.

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

otevřené koncerty klasické hudby (levnější vstupenky pro skupiny)

koncerty (klasické, jazzové i jiné) pro uzavřené skupiny,

k rautu, vernisáži...

zajištění organizace sálů a publika pro pěvecké sbory a jiná tělesa

 

Ačkoliv jsme se původně specializovali na koncerty varhanní, v současné době nabízíme široké spektrum otevřených koncertů klasické hudby (ať komorní, klavírní nebo varhanní), ale produkujeme i koncerty swingové, folkové (např. skupina Jablkoň) a jazzové.

Spolupracujeme s předními českými umělci (sólisté předních sborů - např. členové České Filharmonie, orchestru Státní Opery Praha, uznávaných komorních souborů, významných sólistů, s předními varhaníky, s ucelenými orchestry - např. Bohemian Symphony Orchestra Prague, Virtuosi Pragenses, Bohemia Symphony Orchestra Prague), stejně jako se zahraničními špičkovými umělci (např. Michael Lewin - klavírista USA, Christina Kluge - sopranistka Německo, Murray McLachlan - klavírista Velká Británie).

Naše koncerty vždy produkujeme v akusticky zajímavých prostorech nádherných sálů, kostelů a jiných vhodných prostor, které nadto nejsou často ani veřejnosti přístupné, takže se zážitek z koncertu snoubí s možností historicko-uměleckého zážitku.

Reference: Hotel Růže*****, Hotel U města Vídně**** (Český Krumlov), Grandhotel Pupp***** (Karlovy Vary), OLYMPUS C&S s. r. o., ČEDOK, a. s., OK-TOURS, a. s., MTA - Agency, PragueInt, s. r. o., PROTRAVEL, s. r. o., Club Tours, Infocentrum Český Krumlov, Informační centrum České Budějovice, Ellite Tour, Passau Tour (GE), Město Mariánské Lázně, Hotel Duo***, Hotel RadissonSAS**** (Praha), Taiwanská obchodní komora, Obec Václavice, Rusko-česká smíšená obchodní komora a mnohé další.

 

NAŠI UMĚLCI

 

Životopisná data některých umělců, kteří u nás vystupují:

Václav Mácha - klavír/cemballo

studoval klavír do svých patnácti let u Jana Tůmy. Poté byl přijat přímo na AMU v Praze do třídy Ivana Moravce. Získal řadu ocenění na domácích i zahraničních soutěžích. Své studium na AMU ukončil v roce 1999. Poté absolvoval ještě postgraduální studium v Hannoveru u prof. K. Kammerlinga. Jeho koncertní činnost pokračovala sólovými koncerty v USA, Španělsku, Německu a Japonsku, jakož i koncerty s předními českými instrumentalisty. S J. Pazderou absolvoval řadu koncertů a nahrávek, mj. nahráli na CD skladby J Suka a D Milhauda a pro rozhlas kompletní dílo F. Schuberta pro housle a klavír. Od roku 2004 je Mácha odborným asistentem na AMU v Praze.

 

Ada Slivanská - housle

je absolventkou konzervatoře v Praze obor housle a kompozice a filosofické fakulty Karlovy university, obor hudební věda. V době studií založila komorní soubor Quartetto con flauto s nímž natočila 3 CD a vystupuje na našich i zahraničních pódiích. Po absolutoriu a ročním působení ve Středočeském symfonickém orchestru Poděbrady byla angažována do Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde působila do roku 1999. Od roku 1989 se věnuje soustavně manažerské a produkční činnosti. V současné době je vedle činnosti interpretační (komorní a sólová hra, členka orchestru Státní opery Praha, vedla komorní kurzy a účinkovala na Boccheriniho festivalu v Madridu) manažerkou několika sólistů a komorních souborů (mj. Český komorní orchestr, Česká dechová harmonie, dirigent Ondřej Kukal, ad.). Je spoluorganizátorkou mezinárodního hudebního festivalu a kurzů komorní hry "Ameropa" a MHF "Lesní roh - Praha.

 

KLÁROVO KVARTETO

TOM KLÁR (housle) - absolvoval pražskou konzervatoř obor housle ve třídě dr.O. Stejskala a obor dirigování u Prof.F.Vajnara. Byl členem orchestru FISYO,profesorem VHŠ-VN v Roudnici n.L.a členem skupiny primů v orchestru ND v Praze.Zde založil v 80.letech spolu s kolegy z orchestru Klárovo kvarteto. Během let stále aranžuje hudbu různých žánrů,čímž rozšířuje repertoár kvarteta nejen o hudbu klasickou,operní,operetní melodie,ale i o filmové melodie,muzikály, evergreeny a jazzové standardy.

PAVEL HRDA (housle) - absolvent HAMU ze třídy prof.J.Pazdery.Je laureátem soutěžě Beethovenův Hradec a soutěže konzervatoří. Hrál v orchestrech např.Česká Filharmonie,Virtuosi di Praga,Solisti di Praga,Pražský komorní orchestr,Prague String Orchestra. V současné době se věnuje pedagogické činnosti a vystupuje též i solově.

MARTIN SEKYRA (viola) - absovoval pražskou konzervatoř u prof.F.Pospíšila a poté HAMU ve třídě doc.V.Snítila a prof.P.Messiereura. Byl členem orchestru Virtuosi di Praga,se kterým koncertoval na mnoha zahraničních zájezdech.Nyní se věnuje převážně solové a komorní hře.

VÁCLAV FLEISSIG (violoncello ) - absolvent HAMU u doc.St.Apolína,absovoval též mistrovské kursy u prof.W.Pleetha v Bonnu a u prof.M. Kliegelové v Hamburgu. Je členem orchestru FOK a rád hraje komorní hudbu v Klárově kvartetu.

 

Tomáš Kyral - lesní roh

Narodil se v Praze, kde vystudoval konzervatoř i HAMU u prof. Čočka. Od roku 1985 hrál v orchestru Národního divadla, od roku 1993 působil jako první hornista v PKO a od roku 1999 je zaměstnán jako první hornista v orchestru Státní opery Praha. Kromě činnosti orchestrální působí v řadě komorních souborů a vystupuje sólově při koncertech v Čechách i v zahraničí.

 

Jiří Havlík - lesní roh

studoval hru na lesní roh a kompozici na konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze. Získal několik ocenění v mezinárodních hudebních soutěžích (mj. Concertino Praga, Pražské jaro, a také zvláštní cenu MKČR za kompozici a interpretaci svého Koncertu pro lesní roh a smyčce). Od roku 1979 je členem České filharmonie. Aktivně se věnuje sólové a komorní hře (mj. v rámci souborů Pražské trio lesních rohů a Česká dechová harmonie), kompozici (z dalších skladeb např. 3 fugy pro 3 lesní rohy a klavír, Mileniana pro hornový oktet, Úrovně pro žestě, klavírní cyklus (Anti) Klavírnosti) dirigování a působí pedagogicky. Je jedním ze tří zakladatelů dnes již mezinárodně renomovaných kurzů hry na lesní roh Hornclass v Novém Strašecí (od 1991). Od roku 1997 spolupořadatel MHF "Lesní roh - Praha" a mezinárodního hudebního festivalu a kurzů komorní hry "Ameropa". Od roku 2003 je vedle Cameraty také stálým dirigentem Bendova komorního orchestru v Ústí nad Labem.

 

Pavla Jahodová - harfa

Po absolutoriu konzervatoře a AMU (prof. Patras a prof. Kodadová) pokračovala ve studiu na letních kursech u proslulé harfistky Suzane Drakeové ve Velké Británii. V současnosti se věnuje sólové hře, komorní hudbě a pedagogické činnosti. Za vynikající interpretaci světové premiéry Sonáty pro harfu od současného českého skladatele Juraje Filase obdržela na světovém harfovém kongresu ve Vídni jednu z hlavních cen. V roce 1987 založila "Venus trio" a z jejího popudu vznikl v roce 1995 soubor "Šarbilach" zabývající se židovskou lidovou hudbou. Koncertovala v koncertních síních nejen v Evropě (Německo, Švýcarsko, Velká Británie ad.), ale i v zámoří (Tchaj-wan, USA). Na 3. žižkovském festivalu společně se zpěvákem Pavlem Vítkem a dalšími hudebníky uvedla premiéru pořadu Muzikál v gala.

 

Quartetto con flauto Soubor byl založen roku 1973 Adou Slivanskou a jejím manželem Václavem, sóloflétnistou orchestru Státní opery Praha. Od počátku byl soubor velmi úspěšný. Zúčastnil se řady soutěží, z nichž si nejvíce cení vítězství v Duškově soutěži Mozartovy nadace v Praze a ocenění laureáta mezinárodní soutěže v Kroměříži. Za dobu své umělecké činnosti dosáhl vysokého renomé. Koncertuje v České republice, ale byl i častým hostem na mezinárodních podiích (opakovaně Belgie, Německo, Španělsko, Holandsko, Polsko, Maďarsko, Dánsko, Velká Británie). V roce 1996 a 1998 podnikl koncertní turné v USA. Soubor natočil řadu snímků pro Český rozhlas a televizi. Dvě rozhlasové nahrávky reprezentovaly Český rozhlas v Paříži na mezinárodním festivalu soudobé tvorby. Repertoár souboru je velmi obsáhlý. I když svým nástrojovým obsazením je mu předurčen hudební materiál období baroka a klasicismu, protipólem je hudba 20. století. Řada skladeb byla souboru napsána a věnována. Interpretační umění je zaznamenáno na třech kompaktních discích ("Czech Classical and Contemporary Music" - Bonton, "Czech Contemporary Music" a Czech Sonata" - Bohemia Music).

 

Václav Slivanský - flétna

Narodil se a studoval v Praze (prof. Jan Hecl a prof. František Čech). Během studií na konzervatoři byl spoluzakladatelem komorního souboru Quartetto con flauto. Po ukončení vzdělání působí v operním orchestru Státní opery Praha na místě prvního flétnisty. Několik let byl členem pedagogického týmu hudebních kurzů Ameropa. Významně se věnuje sólové a komorní hře v různých seskupení, natáčí pro český rozhlas a televizi.

 

Monika Klicperová - cemballo

Narodila se v Českém Těšíně. Studovala na konzervatoři v Praze, klavír u prof. Vladimíra Topinky a cembalo u prof. Jaroslava Přikryla. Již od počátku studia se účastnila řady mezinárodních soutěží. Významných úspěchů dosáhla na mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte, kde opakovaně získala třetí a druhé ceny. Od ukončení studia se věnuje pedagogické činnosti a doprovází chlapecký sbor Pueri gaudentes a vystupuje i sólově. S klavírním duem nahrávala pro Český rozhlas. Ke spolupráci se souborem Quartetto con flauto byla přizvána na začátku roku 2000.

 

Jana Matějková - violoncello Narodila se v Sušici. Na violoncello začala hrát v šesti letech u profesora Rudolfa Weisse a studovala pod jeho vedením i na konzervatoři v Českých Budějovicích. V 1995 vykonala přijímací zkoušku na AMU v Praze, kde studovala ve třídě Daniela Veise. Zúčastnila se několikrát mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže, kde největším jejím úspěchem bylo udělení 2. ceny a zvláštní ceny Bohuslava Martinů. V roce 1993 zvítězila v národní soutěži konzervatoří. V 1998 a 2000 absolvovala stáže komorní a orchestrální hry v japonském městě Toyama. V rámci studia na AMU byla frekventantkou mistrovských kurzů Mstislava Rostropoviče. Vedle komorní hry vystupuje také jako sólistka s významnými komorními orchestry. Natočila řadu nahrávek pro Český rozhlas a televizi. Se souborem Quartetto con flauto spolupracuje od roku 2001.

 

Tereza Večerková - flétna, Michaela Waldhauserová - kytara

vystudovala konzervatoř v Praze ve třídě prof. Jana Riedlbaucha. Již během studia se účastnila národních a mezinárodních soutěží: 1995 - 2. cena v soutěži Concertino Praga 95, 1998 - ocenění za nejlepší sólový výkon na mezinárodní soutěži komorních souborů „Astor Piazzolla" v Itálii, 1999 - 3. cena v kategorii dechových nástrojů a 1. cena v kategorii komorních souborů na mezinárodní soutěži v Londýně.

Od roku 1995 koncertuje s kytaristkou Michaelou Waldhauserovou v duu Musica Graziella. V období 1996 - 2001 hudebně spolupracovala s herci Martou Vančurovou a Ladislavem Mrkvičkou na představení „Jaro, sbohem", které uvádělo pražské divadlo Viola. V letech 1997 - 1999 byla členkou Karlovarského symfonického orchestru, od roku 1999 působí v orchestru Státní opery Praha. V roce 2001 se zúčastnila mezinárodní soutěže Pražské jaro. V roce 2002 vydala první CD „Rosarium", na kterém duo Musica Graziella interpretuje španělskou a argentinskou hudbu 20. století.

 

Pavel Kloub - kytara

je absolventem Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (v oborech český jazyk a hudební výchova) a pražské Konzervatoře ve hře na kytaru u Jiřího Jirmala. Po studiích se věnoval pedagogické a umělecké činnosti nejprve v severních Čechách (Duo z Jezeří), později v Praze (Musica a tre, Musica per tibia). Profesionálně se zabývá uměleckým školstvím na MŠMT. Vedle koncertní činnosti se systematicky věnuje vyhledávání a úpravám skladeb pro kytaru a různá nástrojová obsazení.

 

 

Christina Kluge (Německo) - soprán

se narodila v Halle an der Saale, kde studovala na tamní Konzervatoři G.F.Händela obory zpěv, kytara a klavír. Sólový zpěv studovala na Vysoké hudební škole F.Mendelssohna - Bartholdyho v Lipsku u komorní pěvkyně prof. Elisabet Breul. Účastnila se také mezinárodních pěveckých seminářů ve Výmaru u prof P.G.Lisiziana. Již jako studentka hostovala v Operním divadle v Lipsku, první angažmá přijala v Městském divadle Cottbuse, po přesídlení do Čech následují angažmá a pohostinská vystoupení ve Státní opeře Praha, v Hudebním divadle v Karlíně, v Národním divadle v Brně, v Komorní opeře v Praze, ve Státním divadle v Ústí nad Labem aj., kde ztvárnila role Violetty ve Verdiho opeře La traviata, Liu v Pucciniho opeře Turandot, Zuzanku v Mozartově Figarově svatbě, Marzelinu v Beethovenově Fideliu, Terinku z Dvořákovy opery Jakobín a další, ale i Adélu ze Straussova Netopýra, či Arsenu z Cikánského barona. S Arsenou hostovala v r.1998 v Izraeli (Tel Aviv, Jerusalem aj.). Rozsáhlá je její koncertní činnost v oblasti písňové i oratorní. Je často zvána ke spolupráci na různých festivalech (Dvořákův festival Příbram, Mezinárodní festival melodramů Praha, Festivaly duchovní hudby atd.) Rozhlasové, televizní a CD nahrávky (naposledy natočila v r.2002 CD s významným českým varhaníkem prof.Jaroslavem Vodrážkou). Úzce spolupracuje s uměleckými agenturami v České republice i v Evropě.

 

Jaroslav Mrázek - tenor

studoval sólový zpěv na Konzervatoři a AMU v Praze. Absolvoval mezinárodní pěvecké semináře ve Výmaru u prof. P.G.Lisiziana (Německo) a v Accademia musicale Chiggiana Siena (Itálie) u maestra E.Campogalianiho. Angažován byl ve Slezském divadle v Opavě, v Krušnohorském divadle v Teplicích, v Městském divadle v Magdeburgu (Německo), ve Státním divadle v Brně, v Komorní opeře Praha, pohostinsky zpíval mimo jiné v Národním divadle v Praze, v Operním divadle v Lipsku (Německo). Koncertně zpíval v mnoha významných sálech české republiky i v zahraničí, především s písňovým repertoárem. Několikrát byl oceněn udělením prémie Českého hudebního fondu za provádění a za propagaci soudobé české písňové tvorby doma i v zahraničí. Nahrávky v ČRo, ČT, na gramofonových deskách a CD. Od roku 1997 je také pedagogem sólového zpěvu na gymnáziu s hudebním zaměřením Jana Nerudy v Praze. Často je zván jako hostující profesor zpěvu na různých mezinárodních hudebních festivalech, naposledy v Polsku.

Komorní soubor MELODIE vznikl v roce 1970 při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Soubor ve své interpretační činnosti navázal především na odkaz salonních orchestrů a souborů, jejichž éra kulminovala na počátku 20.století. Koncerty salonních těles vždy nabízely velice širokou škálu hudebních stylů a žánrů a dokázaly tak propojit tzv. hudbu vážnou s hudbou taneční či lidovou. Komorní soubor MELODIE v posledních letech vystupuje standardně v pětičlenném obsazení.

 

MELODIE Zakladatelem souboru a jeho uměleckým vedoucím je houslista prof. František Kobylák, žák profesora pražské konzervatoře K.Schnebergera. Po studiích na Vysoké škole pedagogické a Pedagogické fakultě UK působil jako středoškolský a později i vysokoškolský profesor na Pedagogické fakultě UK. Jeho souborem prošla nejenom řada posluchačů i pedagogů fakulty, ale též hudebníci, kteří se uplatnili ve špičkových profesionálních tělesech (Národní divadlo, Česká filharmonie aj.).

 

Houslistka Jana Perglová vystudovala pražskou konzervatoř ve třídě prof.Voldánové a vedle různých hudebních aktivit se zabývala především pedagogickou činností. V současnosti působí v Českém rozhlase v oddělení hudební kartotéky a věnuje se též hudební a zvukové režii.

 

Violoncellista Václav Vomáčka absolvoval Hudební fakultu AMU ve třídě prof. M.Sádla. Dvanáct let působil v České filharmonii, po revoluci v r.1989 se aktivně zapojil do veřejného i politického života a byl zvolen starostou Městské části Praha 8. V roce 1998 se však vrátil zpět ke své původní profesi, v současnosti je mj. uměleckým vedoucím Pražského salonního orchestru, kde se uplatňuje i jako dirigent a zpěvák.

 

Klavíristka Růžena Hašková je absolventkou Filosofické fakulty UK, hru na klavír studovala u prof. M.Kadlecové. Vedle dlouholetého působení v Komorním souboru Melodie vyučovala hudební výchovu a hru na klavír na různých typech středních škol a rovněž i na Pedagogické fakultě UK. Pedagogickou činnost vykonává i v současnosti.

 

 

Sopranistka Ivana Ježková studovala soukromě zpěv u profesorek pražské konzervatoře M.Müllerové a L.Hynkové. Je velice všestrannou zpěvačkou, jako sólistka Pražského salonního orchestru se vedle klasické hudby věnuje i jazzové a taneční hudbě a působí rovněž i ve vlastní folkové skupině.

 

Bohemian Symphony Orchestra Prague:

byl založen v Praze jeho současným ředitelem Martinem Šandou. Vysoká profesionální úroveň všech hráčů orchestru je zárukou vynikající zvukové kvality, dokonalé plasticity a interpretování skladeb na nejvyšší stylové úrovni. Díky této skutečnosti má orchestr velmi široký repertoár a interpretuje i nejobtížnější díla, která byla v symfonickém žánru zkomponována.

Základní formaci, kterou tvoří 70 hráčů, je možno pro provádění velkých symfonických děl ještě rozšířit, avšak i v této formaci je zachována vysoká interpretační úroveň a dokonalý zvuk orchestru. Pro interpretaci komorních děl lze velikost orchestru naopak zmenšit a zachovat tak autentičnost díla. Vedle standardního symfonického repertoáru spolupracuje orchestr také s významnými instrumentálními a vokálními sólisty a sbory, především pak Bohemian Choir Prague.

 

Největší úspěchy posledních let:

2007

koncertní turné ve Španělsku (Madrid, Alicante, Cordoba, San Sebastian,Vigo, Gijón, Logrono,…).

Festival Cantelli – Novara v severní Itálii.

koncert při příležitosti křtu CD pod vedením dirigenta Young Chil Lee (Jižní Korea) a účasti mezinárodních sólistů (José Antonio Moreno – Španělsko, Roman Simovitz – Černá hora, Hye Young Song – Jižní Korea) v Divadle Hybernia Praha.

•••

2008

Galakoncert při příležitosti křtu CD pod vedením dirigenta Young Chil Lee (Jižní Korea) v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech v Praze, za účasti mezinárodních sólistů (Philippe Pierlot – Francie, Young Mi Kim a Sook Jung Lee– Jižní Korea).

Festivalové koncerty v Ohridu (Makedonie) a Kotoru (Černá Hora) společně s dirigentem Young Chil Lee a korejským violoncellistou Young Chang Cho.

- Turné v Japonsku (Tokio, Hiroshima, Nagano, Nagasaki, Yokohama,…) spolu s Komorní Operou Praha a tituly Kouzelná flétna, Lazebník sevilský, Figarova svatba a Operní galakoncert.

•••

2009

Novoroční turné v Holandsku spolu s mezinárodními  sólisty a dirigentem Jeroen Weierinkem.

hudba k novému českému filmu Tři sezony v pekle (autor hudby Filip Jelínek) produkce Dawson film v Česko – Polsko – Slovensko – Německé koprodukci. Ve spolupráci s Ilustratosphere, J.A.R., Dan Bárta. Tento film  získal tři prestižní ceny Český lev.

exklusivní turné se skupinou Corvus Corax (Leipzik, Berlin, Hamburg, Dresden,…) ve spolupráci s Passionata Chor Berlin.

- se skupinou Corvus Corax soundrack k počítačové hře Dragon Age.

koncert ve vídeňském Konzerthaus společně se sólisty divadla Broadway New York.

 

 

 

***

2010

- exklusivné turné “Rock meets Classic” spolu s leadery kapel Nazareth (Dan McCafferti), Toto (Bobby Kimball) a Foreigner (Lou Gramm) a dirigentem Philippem Maierem.

řada úspěšných koncertů v Německu, Švýcarsku, Holandsku a Čechách.

nadační koncert pro sdružení Peppermint, které pomáhá dětem v dětských domovech.

uzavřeno oficiální partnerství mezi Bohemian Symphony Orchestra Prague a United Arab Emirates Philahrmonic Orchestra.

•••

2011

- turné Rock meets Classic 2011 ve spolupráci s leadery kapel Nazareth (Dan McCafferty), Foreigner (Lou Gramm), Barclay James Harvest (Les Holroyd), Krokus (Marc Storace) a Deep Purple (Ian Gillan).

- dále orchestr natáčel hudbu pro nové CD Jitky Válkové (Miss ČR 2010) a exklusivního hosta Dana McCaffertyho (Nazareth) a CD Gabriely Goldové.

- v listopadu orchestr vystoupil na Slavnostním koncertu k rozsvěcení Vánočného stromu na Staroměstském náměstí v Praze v přímém přenosu na TV Nova.

FOTOGALERIE

P1014631.JPG

FIDELIO, s. r. o.

sídlo společnosti: Mirotická 4, 14200 Praha 4,

kancelar@fideliokoncerty.cz

Tel. 777.918.077

IČO 26387379, DIČ CZ26387379, plátce DPH

Společnost je zapsána: ve složce C 116746 vedená u Městského soudu v Praze

OBCHODNÍ REJSTŘÍK